Assessment

Bij assessment (selectie-onderzoek) staat de geschiktheid voor één bepaalde functie centraal. Het gaat veelal om een leidinggevende functie of een doorgroeifunctie. Daarom worden speciale instrumenten gebruikt om de geschiktheid ten opzichte van de functie-eisen te meten, met name simulatie-oefeningen (rollenspel), waarmee gekeken wordt naar bijv. gesprekstechniek, prioriteiten kunnen stellen, kunnen delegeren en andere leidinggevende kwaliteiten.

 

Belastbaarheids onderzoek

Het belastbaarheidsonderzoek is in feite een gecombineerde arbeids- en klinisch-psychologische expertise, vooral gericht op de mogelijkheden maar ook tekortkomingen in het persoonlijk functioneren binnen het werk. Het is bedoeld om de aard en ernst van de (persoonlijke) problematiek van de cliënt in kaart te brengen, de rol die deze in de arbeidssituatie speelt, en te adviseren over mogelijk beleid ten aanzien van werk of behandeling.

 

Neuropsychologisch Onderzoek

Wanneer het vermoeden bestaat dat er problemen zijn in het hersenorganisch functioneren kan gericht onderzoek gedaan worden. Onderzocht wordt of het functioneren van de hersenen als orgaan stoornissen vertoont. Het is een gespecialiseerd onderzoek, waarin zaken als taalperceptie en productie, aandacht en concentratievermogen, inprenting en geheugen en dergelijke onderzocht kunnen worden. Er wordt gedifferentieerd tussen organische en psychische oorzaken. De indicatie is een vermoeden van hersenbeschadiging na bijvoorbeeld schedeltrauma of whiplash.