Mediation

Binnen werksituaties ontstaan af en toe conflictsituaties die kunnen leiden tot ontslag en, in een later stadium, tot een ingewikkeld juridisch getouwtrek rond de ontslagcondities. Verder zijn er minder explosieve situaties binnen de context van het werk waar conflicten een rol spelen. Denk aan het opzeggen van vertrouwen in leidinggevende(n), conflicten binnen teams of afdelingen enzovoort.

 

Mediation is een vorm van begeleiding waarbij partijen die een conflict hebben of voorzien dat een conflict zal gaan ontstaan worden ondersteund in het zoeken naar een oplossing voor de impasse. De invloed van emoties in conflicten is evident. Het benutten van deze emoties met als doel het conflict te hanteren, wordt naar ons idee, veel te weinig toegepast. Er wordt veel gezocht naar concrete oplossingen en dat vraagt naar vaak complex handelen en ingrijpen of juist de spreekwoordelijke botte bijl. Onze ervaring is dat met de juiste toon en oog voor de (onderliggende) belangen, conflicten veel effici├źnter en bevredigender kunnen worden opgelost. Bij een verzoek tot mediation zullen wij dan ook kijken of via die weg tot een oplossing van de impasse valt te komen. Onze aanpak daarin is confronterend en doelgericht met oog voor de emotiefactor.