Algemene informatie

Niemeijer Bedrijfspsychologen bestaat uit psychologen en psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het bieden van arbeidsgerelateerde hulpverlening. Iedereen binnen dit bedrijf heeft jarenlang ervaring opgedaan in het behandelen en begeleiden van mensen met arbeidsgerelateerde klachten.

 

Uit ervaring weten wij dat uitval regelmatig samenhangt met meer factoren dan het werk op zich. Persoonlijkheidsfactoren, werkdruk, werksfeer, teamfunctioneren maar ook de thuissituatie en andere zaken spelen soms een belangrijke rol. Omdat wij niet alleen uit de voeten kunnen met arbeidsgerelateerde klachten, betrekken we andere problemen ook in de behandeling. Ons uitgangspunt is dat het functioneren binnen het werk goed en prettig moet verlopen. Wanneer het, in dat licht, goed lijkt gesprekken een breder kader te geven zullen we dat niet nalaten.

 

We hebben naast de individuele gesprekken altijd periodiek overleg met de werkgever of directe leidinggevende(n). We streven er daarbij naar zowel vanuit het perspectief van de werkgever als werknemer te komen tot een optimaal behandel- en reïntegratietraject. In elk traject zetten wij twee specialisten in: iemand die contact onderhoudt met de leidinggevende(n) en een therapeut die de behandeling uitvoert. Daardoor kunnen we soepeler ingewikkeldheden bespreken die soms ontstaan door verschillen in opvattingen en ideeën tussen werknemer en werkgever.