Psychologisch onderzoek

Wanneer er sprake is van verzuim en/of reïntegratie kan psychologisch onderzoek en assessment een onderdeel zijn van een pakket aan interventies dat kan bijdragen aan herstel en een positief verloop van reïntegratie in het werk. Wij onderscheiden verschillende vormen van psychologisch onderzoek en assessment:

 

BEROEPSKEUZE ONDERZOEK

Het onderzoek omvat een inventarisatie van aanleg en vaardigheden, intellectueel en persoonlijk, en van interessen, idealen en waarden met betrekking tot beroep en werksituatie. Een dergelijk onderzoek is in eerste instantie bedoeld voor mensen die al opleiding en (enige) werkervaring hebben opgedaan, maar die zich willen oriënteren op een nieuwe beroepsrichting (en dus niet zozeer voor scholieren).

 

ARBEIDSPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Dit type onderzoek is de eerste keus wanneer iemand door omstandigheden ingrijpend van werkinhoud of richting moet veranderen, in het werk hinder ondervindt van persoonlijke problematiek, stressgerelateerde klachten e.d., en wanneer de kansen en beperkingen in toekomstige beroepsuitoefening en eventuele scholing zorgvuldig beoordeeld moeten worden. In een Arbeidspsychologisch onderzoek komen de verschillende aspecten aan de orde die relevant zijn voor het functioneren in werk: intellectueel niveau, aanleg en vaardigheden, groeimogelijkheden en grenzen; het persoonlijk functioneren, aard en stijl; en tenslotte het gebied van waarden en normen, ambities, idealen en interessen.Het doel is vooral een basis te geven waarop afwegingen gemaakt kunnen worden over de kwaliteit van het huidige functioneren en keuzes ten aanzien van de arbeidstoekomst. Desgewenst kan een vervolgtraject met loopbaan begeleiding/coaching ingezet worden.