Trainingen

Uit preventief oogpunt hebben wij de volgende trainingen ontwikkeld. Deze trainingen kenmerken zich door het zo min mogelijk geven van informatie in de vorm van kennisoverdracht. Wij streven naar optimale impact van onze trainingen en maken daarom gebruik van hele concrete situaties, uit uw praktijk, bij voorkeur met enige gevoelslading.


Trainen en coachen ligt in onze aanpak niet ver van elkaar vandaan. Het onderscheid zit hem vooral in de mate waarin u concrete vaardigheden kunt oefenen en krijgt aangeboden. Al onze trainingen zijn 'op maat'. Dat wil zeggen dat afhankelijk van uw specifieke situatie/vraagstelling wij komen met een passende vorm, duur en bijv. lokatie. Wij bieden een zeer persoonlijke, vraaggerichte en concrete aanpak waarin we het aandeel van sheets, powerpoint, modellen, diagrammen en theorie zoveel mogelijk proberen te beperken.

 

Emotiemanagement voor leidinggevenden

Emotiemanagement is een methodiek van leidinggeven waarbinnen managers emoties, die ten grondslag liggen aan het gedrag van zichzelf, medewerkers, leidinggevende en anderen, effectief leren te hanteren. Aanpak in deze is het vergroten van de slagkracht van leidinggevenden door kennis en vaardigheden te ontwikkelen die er voor zorgen dat u drijfveren op gevoelsniveau bij uzelf en anderen kunt herkennen en hanteren. Veelal bevordert een dergelijke stijl van leiding geven, de algehele werksfeer in positieve zin.

 

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven is 'hot'. In onze ogen is dat ook terecht. We willen u dan ook niet een gerichte training daarin onthouden. Centraal in coachend leidinggeven is het vermogen niet 'op te lossen'. Leidinggevenden zijn van nature geneigd tot aanpakken. Vaak werkt het helder krijgen van een vraag (een vaak dus probleem of blokkade) er toe dat medewerkers zelf weer verder kunnen (en moeten). Het vermogen coachend leiding te geven is daardoor mogelijk minstens zo aantrekkelijk voor de leidinggevende zelf als het is voor de medewerker. We bieden inzicht in uw stijl van leidinggeven en reiken u tal van vaardigheden aan.

 

Omgaan met probleemgedrag en agressie

Dit specifieke coachingstraject is ontwikkeld voor medewerkers van bedrijven en organisaties die binnen hun werk veel met andere mensen moeten communiceren. Voorbeelden van beroepen zijn: docenten, baliemedewerkers, verzorgenden, verpleegkundigen, managers, verkopers, psychologen, artsen, etc. De aanpak bestaat uit het in groepsverband (gemiddeld acht personen) bespreken van concrete situaties die men in het werk tegen komt. Daarbij wordt heel concreet en persoonsgericht ingegaan op situaties en alleen waar nodig theoretische toelichting gegeven.

 

Doelen van dit coachingstraject:

  • Een persoonlijke stijl ontwikkelen om lastig gedrag van anderen te kunnen hanteren 
  • Doen afnemen van de werkdruk
  • Onderlinge steun tussen werknemers doen toenemen
  • Bieden van een kader waarbinnen probleemgedrag inzichtelijk wordt gemaakt in concrete situaties

 

'How to motivate people'

Binnen deze training, bedoeld voor leidinggevenden, staat het thema motivatie centraal. Motivatie hangt sterk samen met doelen die mensen impliciet of expliciet stellen. Binnen deze training wordt u gecoacht in het helder maken van uw persoonlijke doelen, de doelen van de organisatie, de doelen van uw klanten en de doelen van uw medewerkers. De kunst is deze doelen zoveel mogelijk in elkaars verlengde te krijgen en zoveel mogelijk verschillende doelen in dezelfde richting te sturen ('goal alignment'). De meeste organisaties proberen efficiënter te werken en gaan vanuit dat perspectief organiseren. Veelal is dat de meest inefficiënte aanpak. Motiveren leidt tot meer betrokkenheid en is dus vaak effiënter dan organiseren. In de praktijk leidt organiseren vaak tot verzet omdat mensen geen link ervaren met hun persoonlijke behoeftes (lees: doelen).

 

Leren luisteren

Het vermogen om te luisteren biedt ongekende mogelijkheden. Kunnen luisteren is eigenlijk synoniem aan 'niet snel in het geding zijn'. Of u nu directeur bent, lijnmanager of medewerker, de 'tools' die deze training u biedt zullen u helpen veel minder te hoeven handelen en op te lossen. Lastig binnen dit concept is dat uw persoon(lijkheid) mee resoneert in wat u hoort en waar u dus gevoelig voor bent. Het gaat in deze training zowel om verder ontwikkelen van inzicht in uzelf als het aanleren en toepassen van luistervaardigheden.

 

Print deze tekst