Coaching

In het kader van preventie van uitval bieden wij verschillende vormen van coaching. Deze zijn hieronder kort omschreven.

 

Wat is personal coaching?

Individuele begeleiding voor professionals die hun persoonlijk functioneren willen optimaliseren en/of zich met (levens)vragen bezig houden waarbij ze het prettig vinden om daarover te praten met een ervaren luisteraar die in staat is te verhelderen, te steunen en te confronteren.

 

Voor wie is personal coaching bedoeld?

Een ieder die behoefte heeft zichzelf beter te leren kennen en met vragen zit ten aanzien van een te varen koers. Binnen Personal Coaching richt de aandacht zich op het functioneren binnen uw werk maar daarin zal altijd uw gehele persoon betrokken worden.

 

Doelen van personal coaching

  • Persoonlijke doelstellingen realiseren 
  • Inzicht krijgen in uw kwaliteiten en capaciteiten 
  • Realiseren van meer betekenisvolle relaties met anderen 
  • Bevorderen van een gezond en motiverend zelfbesef 
  • Ondersteuning in uw professionele werkzaamheden

 

Teamcoaching

Binnen de meeste moderne bedrijven wordt een hoge mate van flexibiliteit gevraagd van medewerkers. Bij reorganisaties, wijzigingen in de leiding, nieuwe vormen van onderlinge samenwerking en tal van andere situaties komen werknemers emotioneel onder druk te staan. Niemeijer Coaching en Organisatieadvies biedt ondersteuning aan teams.

 

Teamcoaching van goed functionerende teams

Het coachen van goed functionerende teams is belangrijk. Aandacht is belangrijk juist als personen en teams goed functioneren. Samenwerken binnen een team brengt altijd vormen van misverstanden, weerstand en andere onderlinge interactieproblemen teweeg. Voorkomen is beter dan genezen in deze. Daarnaast houdt coaching teams creatief en bij de les. Zo wordt een team gestimuleerd om, als zaken goed lopen, scherp en alert te blijven door zichzelf vragen te blijven stellen.

 

Teamcoaching van disfunctionerende teams

Aan disfunctioneren liggen vaak ‘vermijdende’ oplossingen voor onderliggende conflicten of belangentegenstellingen ten grondslag. Angst is een slechte raadgever en leidt tot vermijden. Het is dan goed om een veilige basis voor confrontatie te creëren.

 

Print deze tekst