Eenzijdige mediation

Regelmatig lukt het niet beide partijen in een conflict aan tafel te krijgen of is het niet wenselijk een conflict als zodanig te omschrijven. Dan kan het uitkomst bieden om éénzijdig te proberen het conflict op te lossen of hanteerbaar te maken. Wij helpen u de patstelling voor uzelf te expliciteren zodat u op inhoudelijk en gevoelsniveau een kader krijgt met ingangen tot deëscalatie of oplossen. We bieden, waar nodig, concrete adviezen en vaardigheden om u te helpen de ander op een adequate manier in beweging te krijgen.